FAQ

Als Kyäni onafhankelijk Business Partner bent u vaak het eerste contactpunt dat iemand heeft met Kyäni. Daarom vragen wij u om een goede indruk achter te laten en geen onbeleefd of misleidend gedrag te vertonen. (P&P’s 3.b.).

In uw contacten met potentiële klanten of Business Partners moet u zich duidelijk identificeren als een onafhankelijk Business Partner. Dit geldt ook voor visitekaartjes, netwerksites, betaalde internetadvertenties, sociale media-accounts, blogs en persoonlijke websites. Als er een Kyäni-logo wordt gebruikt, moet het een officieel onafhankelijk Business Partner-logo zijn. (3.dd, 3.m)

Elk gebruik van de naam “Kyäni” of van een van onze producten in e-mailadressen, sociale media of domeinnamen moet gevolgd worden door “distributeur”, “dist”, “indist” of “team” onmiddellijk na de merknaam. (3.j, 3.l, 3.m)

WEL DOENNIET DOEN
LinkedIn-lidStockholm Sales Lead bij Kyäni
Onafhankelijke Business Partner bij KyäniKyani Frankrijk
Onafhankelijke Aannemer bij Kyäni 
Kyäni-team Berlijn@KyaniMillionaires
Kyäni Nitro Business Partner@KyaniSunsetZzzzz
@KyaniSpringfieldTeamkyanibusiness@msn.com
@SunriseDistributorExperienceMore@yahoo.com
kyanidist288812@gmail.comwww.wearekyani.com
TeamMoreHealth@hotmail.comSenior Executive Diamond bij Kyäni
www.KyanidistJulie.com 
www.kyaniteamawesome.com 
                                                 

Kijk voor meer informatie in de Beleid en Procedures hoofdstukken 3.b, 3.j-3.m, & 3.dd.

Kyäni doet zijn best om distributeurs te beschermen tegen conflicten die de eenheid van het team kunnen schaden of ondermijnen. Met het oog hierop ontmoedigt Kyäni elke regeling tussen onafhankelijke distributeurs die tot schulden kan leiden. (P&P’s 10.d.)

Dit kan verschillende vormen aannemen, waaronder:
 • Het betalen van de hotelkamer van een andere distributeur, vliegtickets, taxi’s of huurauto’s.
 • Mede-ondertekenen voor een auto, huis, studio, kantoorruimte.
 • Bulkaankopen om te verschepen naar een land waar Kyäni niet open is. Dit is ook in strijd met ander beleid.
 • Iemand onder druk zetten om meer evenemententickets te kopen dan hij of zij kan gebruiken of doorverkopen.
Voor uw bescherming zijn deze zaken uitdrukkelijk verboden:
 • Het geven van uw creditcardnummer aan een andere distributeur om aankopen te doen in de Kyäni-winkel. Als een andere distributeur deze aankopen aanmoedigt om de rang te bereiken, zou u ook meedoen aan §3.q. bonusaankoopovertreding.
 • Het betalen van de inschrijvingspakketten voor nieuwe distributeurs.
 • Het delen van uw wachtwoord om welke reden dan ook (3.v.2.ii.).
 • Het inschrijven van minderjarigen. (3.ii.)
Uw rechten
 • Als u alleen cheques of contant geld heeft, kunt u het product nog steeds kopen door een cheque of postwissel naar Kyäni te sturen. Als u in de buurt van een kantoor woont, kunt u het product ophalen en met contant geld betalen.
 • Voor bestellingen met een creditcard zal Kyäni alleen op de kaart terugbetalen die gebruikt is voor de aankoop van het product.

  10.d. Beperkingen op het gebruik van creditcards door derden en het controleren van de toegang tot een rekening: Om de onafhankelijkheid van de Kyäni-distributeurs te bewaren en de integriteit van het compensatieplan van het Bedrijf te bewaren, ontmoedigt Kyäni elke regeling tussen de onafhankelijke Distributeurs die tot schulden tussen hen leidt, en het is de Distributeurs uitdrukkelijk verboden om een creditcard van een Distributeur te gebruiken of om afschrijvingen op een betaalrekening van een Distributeur toe te staan om andere Distributeurs in te schrijven of te sponsoren, of om namens een andere Distributeur aankopen te doen bij het Bedrijf.

Als Independent Business Partner (IBP) heeft u de mogelijkheid om uw eigen bedrijf op te bouwen. Uw houding en acties zullen mensen aantrekken die net als u zijn en u kunnen helpen om te slagen. Als u om u heen kijkt in uw team, en bij andere Kyäni IBP’s, zult u merken dat ze hetzelfde doen. In netwerkmarketing kan het succes van één IBP uw team inspireren om hogere doelen te bereiken. Eveneens, negatieve praatjes over IBP’s, het bedrijf, de producten of het compensatieplan kunnen het tegenovergestelde effect hebben.

Kyäni moedigt IBP’s aan om professioneel met elkaar samen te werken. Als er een meningsverschil is tussen de IBP’s, moet dit met respect worden behandeld door de partners. Er zijn vaak twee kanten aan elk verhaal, en het door de modder halen van namen van anderen bij andere IBP’s of bij het publiek kan onherstelbare schade veroorzaken, niet alleen voor de relatie met de persoon die wordt vernederd, maar ook voor degenen die de vernederende opmerkingen horen. Deze opmerkingen kunnen het veld verzuren en de verkoop vertragen.

In feite is negatief gepraat over Kyäni of een ander IBP uitdrukkelijk tegen ons beleid. Voor meer informatie zie Beleid en procedures 4.d.

Zoals altijd, als u getuige bent van gedrag dat in strijd is met de Kyäni Business Partner Agreement, waar ons beleid en onze procedures ook onder vallen, aarzel dan niet om het onder de aandacht te brengen van compliance op compliance.eur@amare.com.

Internationale markten

Als wereldwijde organisatie biedt Kyäni zakelijke mogelijkheden in meer dan 60 landen en gebieden. Als u ervoor kiest om te opereren buiten uw eigen geografische grenzen, bent u verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van de buitenlandse wetten en het beleid. Houd er rekening mee dat de overheid van elk land verschillende regels heeft met betrekking tot toegestane gezondheids- en inkomensclaims, belastingen en marketing.

Daarnaast veranderen Kyäni’s eigen activiteiten op het gebied van retourbeleid, betaalde internetadvertenties, enz. van markt tot markt. U kunt toegang krijgen tot het beleid van elke markt door in te loggen in BackOffice, te klikken op downloads en door in het vervolgkeuzemenu het tabblad van de markt te wijzigen.

Ongeopende markten

Business Partner mogen alleen actief zijn op officieel opengestelde markten. (P&P’s 3.j.3.) Als de IBP’s dit beleid en/of de buitenlandse wetgeving overtreden, kan dit problemen veroorzaken die het voor Kyäni onmogelijk maken om de markt te openen. Kyäni houdt IBP’s persoonlijk aansprakelijk voor alle ongeoorloofde handelingen. Als zodanig zouden IBP’s kunnen worden verplicht om inschrijvingen terug te betalen, kunnen zij worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen van Kyäni en in sommige gevallen kunnen zij worden onderworpen aan lokale gerechtelijke acties, variërend van geldboetes tot gevangenisstraffen. Voor meer informatie zie Beleid en procedures 3.d., 3.j.3. 4.b., & 8.a.

Voor wijzigingen in de genealogie kan een sponsor binnen de eerste 10 dagen een verzoek indienen om een wijziging zonder formulier door te voeren. Dit kan een verandering van sponsoring of plaatsing zijn. Om deze wijziging door te voeren moet de sponsor een e-mail sturen naar Kyäni op changes.emea@amare.com via de e-mail van de sponsor in het bestand. De sponsor kan dit verzoek ook via zijn eigen Back Office indienen onder Enrollment > Holding Tank > Move Request (initieel 10 dagen).

Na 10 dagen maar binnen de 30 dagen na inschrijving kan met een formulier voor wijziging van de genealogie gratis 1 sponsor- of plaatsingswissel worden gemaakt. De aanvraag moet worden ingediend met een volledig ingevuld formulier voor wijziging van de genealogie ondertekend door de Independent Business Partner (IBP), de huidige upline IBP en het nieuwe upline IBP. Alle betrokken IBP’s moeten het formulier goedkeuren. Kyäni zal contact opnemen met alle IBP’s die nodig zijn om de wijziging goed te keuren. Als een van de vereiste upline IBP’s niet akkoord gaat, wordt de wijziging niet doorgevoerd.

Houd er rekening mee dat eventuele volumes die verbonden zijn met een wijziging van de genealogie niet worden meegeteld voor de nieuwe upline IBP’s voor bepaalde bonussen en promoties (bijv. Fast Start, Dream Car Program).

Na 30 dagen zijn er geen wijzigingen van de genealogie toegestaan door het beleid. Uitzonderingen op deze regel zijn zeldzaam en worden vrijwel nooit toegestaan

Onbevoegde verkopers op de markt zijn schadelijk voor uw Kyäni-bedrijf. Om de merkwaarde van Kyäni te behouden, is het voor u als Independent Business Partner (IBP) belangrijk om uw team te trainen en uit te leggen dat verkoop buiten de officiële Kyäni Shop niet is toegestaan door het bedrijf (P&P 3.j).

Houd er rekening mee dat producten die buiten de officiële Kyäni Shop zijn gekocht niet in aanmerking komen voor onze geld-terug-garantie, noch wordt de versheid en veiligheid gewaarborgd die Kyäni biedt met producten die rechtstreeks vanuit ons magazijn worden verzonden.

Onbevoegde websites (inclusief maar niet beperkt tot):

 • eBay
 • Amazon
 • Facebook
 • Craigslist
 • OfferUp
 • Alibaba
 • OfferUp
 • eBid
 • Kijiji
 • Lazada
 • 11street
 • Plus gelijksoortige online platformen

U wordt aangemoedigd om ongeoorloofde verkopen te melden aan ons Compliance Team op: compliance.eur@amare.com.

Als Independent Business Partner (IBP) van Kyäni krijgt u toegang tot de Back Office met tools om u te helpen bij het runnen van een succesvol bedrijf. De Back Office is beveiligd met een wachtwoord, uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit van het account. Het delen van wachtwoorden met uw sponsor, teamleden of andere personen die niet op uw account zijn geregistreerd is strikt verboden (P&P 3.v.2.ii). Als u uw wachtwoord heeft gedeeld, log dan in op uw Back Office en verander het onmiddellijk. Let op, u bent verantwoordelijk voor elke activiteit die via uw Back Office wordt uitgevoerd.

Hoe verander ik mijn wachtwoord?

Stap 1: Log in op Back Office
Stap 2: Klik op het instellingenlogo
Stap 3: Klik op “Wijzig wachtwoord”

Beveiligingstips:
 1. Maak een sterk en uniek wachtwoord aan
 2. Gebruik niet hetzelfde wachtwoord voor meerdere internetaccounts
 3. Als u het wachtwoord opschrijft, bewaar het dan op een veilige plaats
 4. Zeg uw wachtwoord niet hardop
 5. Deel uw wachtwoord met niemand

Een eigendomswijziging (COO – Change of Ownership) is de verkoop, overdracht of toewijzing van een Kyäni bedrijf. Eigendomswijzigingen zijn onderworpen aan goedkeuring of afwijzing door Kyäni naar eigen en absolute goeddunken. Zodra de COO is voltooid, gaat de nieuwe eigenaar van het account akkoord met alle rechten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden die aan de positie verbonden zijn. Houd er rekening mee dat een COO pas effectief is na goedkeuring door Kyäni.

Als een Kyäni Independent Business Partner (IBP) zijn of haar Kyani- bedrijf wil verkopen/overdragen, moet aan de volgende criteria worden voldaan (P&P 3.mm):

1) De verkoper moet een goede reputatie hebben en niet in strijd zijn met de voorwaarden van “de Overeenkomst” (P&P’s en T&C’s) om in aanmerking te komen voor de verkoop, overdracht of toewijzing van een Kyäni-bedrijf.

2) Voordat de verkoop, overdracht of toewijzing kan worden afgerond en goedgekeurd door Kyäni, moeten eventuele schuldverplichtingen van het verkopende IBP met Kyäni zijn voldaan.

3) Bij volledige uitvoering van een vereiste koop- en verkoopovereenkomst en de nieuwe IBP-overeenkomst moeten de partijen kopieën daarvan ter beoordeling en goedkeuring voorleggen aan de Distributor Services Department van Kyäni. Kyäni behoudt zich het recht voor om aanvullende documentatie te vragen die nodig kan zijn om de transactie tussen de koper en de verkoper te analyseren. De Distributor Services Department van Kyäni zal, naar eigen goeddunken, de verkoop, overdracht of toewijzing binnen 30 dagen na ontvangst van alle noodzakelijke documenten van de partijen goedkeuren of weigeren.

4) Als de nieuwe eigenaar(s) een bedrijf, trust, partnerschap of een ander type bedrijfseenheid zal (zullen) zijn, dan moeten het Certificate of Incorporation, de Partnership Agreement of de trustdocumenten en de juiste overheidsdocumenten die het bestaan van het bedrijf aantonen, naar Kyäni worden gestuurd voordat eventuele wijzigingen worden overwogen of goedgekeurd.

5) Indien de partijen er niet in slagen om Kyäni’s goedkeuring voor de transactie te verkrijgen, kan de overdracht naar keuze van Kyäni nietig worden verklaard. Indien Kyäni de overdracht goedkeurt, zal de koper van het bestaande Kyäni-bedrijf de verplichtingen en de positie van het verkopende IBP overnemen. Een IBP dat zijn of haar Kyäni-bedrijf verkoopt, komt niet in aanmerking om opnieuw een aanvraag in te dienen als Kyäni-bedrijf gedurende een periode van ten minste twaalf volledige kalendermaanden na de verkoop. Er kunnen geen veranderingen in de lijn van plaatsing of sponsoring voortvloeien uit de verkoop of overdracht van een Kyäni-bedrijf.

6) Voor alle transacties wordt een administratieve vergoeding van 200 euro in rekening gebracht.

Stuur alle COO-verzoeken naar onze Changes Department op: changes.emea@amare.com.

Kyäni gaat sociale media gebruiken. Er is zoveel inspirerend en informatief materiaal beschikbaar voor zowel Kyäni Independent Business Partners (IBP) en productliefhebbers als voor degenen die Kyäni net hebben ontdekt.

Als IBP mag u materiaal van onze officiële platforms delen met uw eigen persoonlijke online sociale media-accounts (bijv. Facebook). Als u materiaal van onze officiële accounts deelt, gebruik dan de “share”-knop (indien van toepassing) om ervoor te zorgen dat de informatie die u met vrienden en familie deelt, accuraat is. Zorg ervoor dat de opmerkingen die u deelt in combinatie met de visuele media van Kyäni in overeenstemming zijn met de voorschriften. Houd er rekening mee dat onze sociale media-accounts marktspecifiek zijn. Als u niet zeker weet of een bepaalde pagina “officieel” is, neem dan contact met ons op door ons de link naar compliance.eur@amare.com te sturen.

Ter herinnering:

Als Kyäni wordt gebruikt in sociale media, moeten alle gebruikersnamen met Kyäni erin “Kyänidist”, “Kyäni Distributeur”, “Kyäni Independent Business Partner” of “Kyäniteam” bevatten. Er worden geen andere variaties geaccepteerd. Gebruikersnamen mogen zelf niet het woord Kyäni bevatten, noch Kyäni-specifieke producten of handelsnamen zoals “Sunrise”, “Sunset”, “PayGate Accumulator”, enz. Alle afbeeldingen die op een sociale media-account worden geplaatst en die betrekking hebben op Kyäni-producten, moeten officieel goedgekeurde Kyäni-afbeeldingen en middelen zijn die zijn verkregen van de Back Office (P&P 3.m).

Weet u niet waar u moet beginnen? Bekijk en like onze Facebook-pagina.

Kyäni EU Sociale mediaplatforms:

Facebook: https://www.facebook.com/KyaniEurope/

YouTube: https://bit.ly/2QvSOfD

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ky-ni-europe-ab/about/

Vimeo: https://vimeo.com/kyanieu

Zodra de Independent Business Partner (IBP) aanvraag en overeenkomst door Kyäni is aanvaard, komt de IBP in aanmerking om deel te nemen aan het Kyäni Global Compensation Plan door de krachtige producten van Kyäni aan te bieden en te verkopen. Alle verkopen van Kyäni-producten door IBP’s, moeten tegen de gepubliceerde prijs worden verkocht zoals vermeld op de Kyäni-website op de datum van verkoop (P&P 3.u.6). Producten mogen niet worden verkocht voor minder dan de momenteel gepubliceerde IBP-prijs (P&P 3.j.1 & 5.b). Alle verkopen moeten via de officiële Kyäni Shop gaan op: https://store.kyani.com.

Wat moet u doen als u ziet dat Kyäni-producten voor minder worden verkocht? Rapporteer het onmiddellijk aan uw Compliance Team.

Independent Business Partners (IBP) mogen Kyäni-producten tentoonstellen op beurzen en vakbeurzen (P&P 3.u.5). Een IBP moet eerst schriftelijk contact opnemen met het Compliance Team voor voorwaardelijke goedkeuring, aangezien het beleid van Kyäni is om slechts één Kyäni-bedrijf per evenement te autoriseren. De goedkeuring wordt alleen gegeven voor het gespecificeerde evenement. Alle verzoeken om deel te nemen aan toekomstige evenementen moeten opnieuw worden ingediend bij het Compliance Team. Om zijn waardevolle merk te handhaven, behoudt Kyäni zich verder het recht voor om toestemming te weigeren om deel te nemen aan elke situatie die niet geschikt wordt geacht voor de promotie van zijn producten of van de Kyäni-mogelijkheid. Er wordt geen goedkeuring gegeven voor rommelmarkten, garageverkoop, vlooienmarkten of boerenmarkten, omdat deze evenementen niet bevorderlijk zijn voor het professionele imago dat Kyäni wil uitstralen.

De algemene regels voor evenementen omvatten het volgende:

U bent vrij om monsters, goedgekeurde brochures, visitekaartjes en literatuur uit te delen. Als u uw eigen promotiemateriaal maakt, houd er dan rekening mee dat Compliance en Marketing de beelden en claims moeten goedkeuren. De Business-bibliotheek van Back Office bevat richtlijnen voor productclaims, waarin de claims worden beschreven die IBP’s kunnen gebruiken met de juiste disclaimers. Goedgekeurde afbeeldingen staan in uw BackOffice in de Field Kit. U mag geen producten VERKOPEN vanaf de stand. U bent vrij om potentiële klanten en IBP’s te sturen om online producten te kopen en u bent vrij om hen uw IBP-ID te geven. Laat u op uw best zien en werk mee met de verzoeken van de evenementautoriteiten.

Toestemming vragen om een advertentie te plaatsen voor uw bedrijf:

 • U moet ten minste de rang hebben van Qualified Distributor.
 • U moet een goede reputatie hebben (3.jj familie/filiaal regel is hier van toepassing).

Vul het formulier in om een internetadvertentie te plaatsen

 • Compliance moet de URL [link], de kop en de tekst goedkeuren voordat het live gaat.
 • De geadverteerde landingspagina moet een gerepliceerde Kyäni-site of een goedgekeurde Kyäni-site zijn

Onafhankelijke Business Partner-website (tegen betaling van een herzieningsvergoeding als het geen gerepliceerde site is).

Niet-gerepliceerde websites

 • Afbeeldingen moeten actueel zijn en claims moeten de richtlijnen volgen, inclusief maar niet beperkt tot de paragrafen 3.j. en 3.u. van Beleid en procedures.
 • Op de websites moet duidelijk worden aangegeven dat [specifiek genoemde] Independent Business Partner de site host/downloadt.
 • Indien de aanvrager niet de eigenaar is van de geadverteerde website, moeten zowel de eigenaar van de website als de aanvrager de aanvraag ondertekenen.
 • De tekst van de advertentie mag geen namen van landen of gebieden, ziekten, niet-goedgekeurde gezondheidsclaims, inkomensclaims of de woorden “officieel”, “Kyäni Store,” en “30 dagen geld terug gegarandeerd” bevatten.
 • De claims moeten overeenkomen met de claims die zijn gepubliceerd in de officiële Kyäni-literatuur van de markt van het doelpubliek.
 • Advertenties mogen niet linken naar een vermelding op eBay, Amazon, Craigslist, enz. De enige geautoriseerde website om producten te kopen is via de officiële Kyäni Shop.
 • Independent Business Partners moeten de goedkeuring vragen voor elk land waar zij hun bedrijf en website willen promoten. De advertentie moet voldoen aan de voorschriften van elk land waar ze gebruikt kan worden. Houd er rekening mee dat de richtlijnen per land kunnen verschillen.
 • Independent Business Partners mogen geen reclame maken in een land waar Kyäni niet officieel openstaat voor zaken.

Na goedkeuring

 • Als Compliance u vraagt om iets te veranderen in de advertentie, heeft u 48 uur de tijd om daaraan gehoor te geven. Zij zullen u op de hoogte brengen via het e-mailadres dat in het systeem staat. Herhaalde overtredingen zullen leiden tot het verlies van privileges.
 • Als de onafhankelijke Business Partner een ander deel van de P&P’s schendt, kan de goedkeuring worden ingetrokken. Vanwege P&P 3.jj. zal een schending door een lid van het huishouden worden gezien als gedaan door alle Independent Business Partners in het huishouden.
 • Kyäni behoudt zich het recht voor deze regels te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

E-mail uw ingevulde aanvraag naar uw Compliance Team op compliance.eur@amare.com.

Het is Independent Business Partners (IBP) niet toegestaan om minderjarigen aan te moedigen of in te schrijven voor het Kyäni-programma (P&P 3.ii). Er zijn geen uitzonderingen op deze regel. Een minderjarige is een persoon onder de 18 jaar.

Een bedrijf, partnerschap of trust kan een aanvraag indienen om een Kyäni Independent Business Partner (IBP) te worden door het voorleggen van zijn oprichtingsakte, Partnership Agreement of trustdocumenten en de juiste overheidsdocumenten die het bestaan van het bedrijf aantonen, te sturen naar het Changes Department van Kyäni op changes.emea@amare.com, samen met een correct ingevuld registratieformulier voor bedrijfsentiteiten. Als een IBP online wordt gesponsord, moeten de entiteitsdocumenten en het registratieformulier voor bedrijfsentiteiten binnen de eerste 30 dagen na de online sponsoring bij Kyäni worden ingediend.

Een Kyäni-bedrijf kan zijn status onder dezelfde sponsor veranderen van een individu naar een partnerschap, bedrijf of trust, of van het ene type entiteit naar het andere, maar zal het normale proces van verandering van eigenaarschap vereisen. Het registratieformulier voor de bedrijfsentiteit moet door alle aandeelhouders, partners of trustees worden ondertekend. De leden van de entiteit zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden of andere verplichtingen jegens Kyäni. Wijzigingen in de bedrijfsentiteit kunnen niet worden gebruikt om verandering van de Genealogie of verandering van de eigendom regels te omzeilen.

Alle documenten van de bedrijfsentiteit moeten worden gemaild naar changes.emea@amare.com om te worden beoordeeld en verwerkt.

Alle echtgenoten, huisgenoten of anderen die samenwonen in een wederzijds erkende relatie moeten worden gesponsord en direct aan elkaar worden geplaatst in dezelfde downline (direct in zowel de sponsor- als de plaatsingsboom). Deze personen mogen niet kruiselings werken en mogen ook niet zo worden geplaatst dat er een andere Independent Business Partner (IBP) tussen hen in zit (P&P 3.f.).

Indien wij reden hebben om aan te nemen dat de accounts van uw huishouding onder deze bepaling vallen, behoudt het bedrijf zich het recht voor om een Genealogiewijziging door te voeren om de accounts direct onder elkaar te plaatsen. We zullen een nieuwe tak creëren onder het eerst gecreëerde account.

Als u vragen of zorgen heeft over de Genealogie, kunt u een e-mail sturen naar onze Changes Department op: changes.emea@amare.com.

Kyäni kan het account van een Independent Business Partner (IBP) opzeggen als er gedurende een periode van twaalf maanden geen producten worden gekocht (P&P 11.b.). Wij raden u aan uw laatste aankoopdatum bij te houden om onvrijwillige annulering te voorkomen.

Een Kyäni IBP die zijn account vrijwillig opzegt, kan zich twaalf maanden na de datum van opzegging opnieuw inschrijven als een gloednieuw IBP. Houd er rekening mee dat eventuele downlines of klanten die voorheen onder de IBP vielen vóór de beëindiging niet naar het nieuwe account (P&P 11.d.) zullen worden overgebracht.

Independent Business Partners (IBP) van Kyäni zijn onafhankelijke aannemers, geen werknemers (P&P 3.dd.). De overeenkomst tussen Kyäni en zijn IBP’s heeft geen betrekking op de aankoop van een franchise of de aankoop van een zakelijke mogelijkheid. Toekomstige betalingen zijn volledig afhankelijk van de activiteiten van de IBP binnen het bedrijf.

Independent Business Partners (IBP) mogen alleen actief zijn op officieel opengestelde markten (P&P’s 3.j.3.). Als de IBP’s dit beleid en/of de buitenlandse wetgeving overtreden, kan dit problemen veroorzaken die het voor Kyäni onmogelijk maken om de markt te openen. Kyäni houdt IBP’s persoonlijk aansprakelijk voor alle ongeoorloofde handelingen. Gebruik geen namen van ongeopende landen, gebieden of regio’s om reclame te maken voor Kyäni op uw sociale media-accounts of websites.

Voor meer informatie zie Beleid en procedures 3.d., 3.j.3. & 4.b.

Onafhankelijke Business Partners (IBP) mogen geen ongevraagde faxen, bulk e-maildistributie, ongevraagde e-mail of “spamming” met betrekking tot de werking van hun Kyäni-bedrijf gebruiken of verzenden. U mag bijvoorbeeld niet op Facebook gaan om ongewenste reclameboodschappen te versturen zonder toestemming of verzoek van de ontvanger. Het staat u echter vrij om promotionele mededelingen te sturen naar degenen met wie u al een gevestigde zakelijke of persoonlijke relatie heeft (P&P 3.g.).

Inkomensclaims WEL DOEN

Doen: de EU Income Disclosure Statement (resultaatoverzicht) (https://euincome.kyani.com/) delen
Doen: benadrukken dat het bereiken van je rang hard werken en toewijding vergde
Doen: aangeven hoeveel uur u elke week besteedt aan het opbouwen van uw Kyäni-bedrijf
Doen: delen hoeveel ervaring u hebt met de directe verkoopindustrie

Inkomensclaims NIET DOEN

Niet doen: kopieën van commissiecontroles posten, of BackOffice schermafbeeldingen maken
Niet doen: het woord “gratis” gebruiken om reclame te maken voor het Dream Car Programma
Niet doen: overdadige of onrealistische lifestyle-claims maken
Niet doen: garantie bieden of impliceren op succes door eenvoudigweg een systeem te volgen